Welkombutton donaties1

 Afasiecentrum Noord-Limburg is een voorliggende voorziening.

Voor deelname aan het afasiecentrum is geen indicatie of keukentafelgesprek nodig.

Afasiecentrum Noord-Limburg ondersteunt, begeleidt en traint mensen met afasie.

Deelnemers werken in groepen aan hun persoonlijke doelen op het gebied van communicatie en zelfredzaamheid in de maatschappij.

 
 

xvoorkantfolderafasiedefinitief1200

Aanmelding

Logopedisten en andere behandelaars wijzen een deelnemer vaak op het bestaan van het afasiecentrum. Als een deelnemer zich bij ons aanmeldt bezoekt de logopedist de deelnemer thuis. De werkwijze van het afasiecentrum wordt uitgelegd (er vindt geen behandeling plaats, er wordt in groepen gewerkt, er werken vrijwilligers die regelmatig een scholing volgen). Er wordt ook verteld dat de deelnemer zelf voor vervoer moet zorgen. Belangrijk is ook dat de deelnemer weet dat er op hem of haar gerekend wordt als men besluit te blijven komen. Dan wordt er een afspraak gemaakt om een dagdeel mee te doen in verschillende groepen (in Venray of Blerick, afhankelijk van de woonplaats). Als de deelnemer graag wil blijven komen worden er met de logopedist persoonlijke doelen opgesteld. De begeleiders van de betreffende groepen zijn op de hoogte van die doelen.

 
herzenletzel logo