Organisatie 

Missie van een afasiecentrum

Een afasiecentrum biedt behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met communicatiebeperkingen ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun omgeving met als doel te komen tot optimale communicatieve zelfredzaamheid van de deelnemer in de maatschappij.

Het afasiecentrum levert dialooggestuurde professionele zorg aan de deelnemer en zijn naasten in elke fase van de afasie, waarbij het volledige traject van behandeling, begeleiding en welzijn kan worden ingezet.

De deelnemer werkt in coherente groepen, en wanneer nodig individueel, aan zijn persoonlijke doelstellingen ten aanzien van het aanleren, verbeteren en onderhouden van communicatieve vaardigheden op activiteiten- en participatieniveau. Er is aandacht voor verliesverwerking en het (her)vinden van rollen en zingeving.
Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat mensen het meeste leren van anderen die in eenzelfde situatie verkeren.

Daarnaast is een afasiecentrum een expertisecentrum op het gebied van communicatieve stoornissen na NAH waar men terecht kan voor informatie, voorlichting en educatie en waar de mogelijkheid tot onderzoek gefaciliteerd wordt.

Groepsvorming en betrokkenheid van deelnemers voor elkaar zijn pijlers van het succes van een afasiecentrum. De inbreng van deelnemers, de betrokkenheid van deskundige medewerkers en vrijwilligers en een flexibele, afasievriendelijke organisatie als onderdeel van de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten. 
 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Afasiecentrum Noord-Limburg biedt behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met communicatiebeperkingen ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun omgeving met als doel te komen tot optimale communicatieve zelfredzaamheid van de deelnemer in de maatschappij. Het afasiecentrum wordt geleid en begeleid door (inhoudelijk professionele) begeleiders die dit als vrijwilliger doen. 

Mensen met een relatief lichte afasie kunnen in Afasiecentrum Noord-Limburg terecht voor activiteiten die zij in het reguliere aanbod niet kunnen volgen door hun taalproblemen of bijkomende geheugenproblemen. Ook kan bijvoorbeeld het schrijven van teksten of het verwoorden van een complexe mening getraind worden. Voor mensen met een ernstige afasie worden de activiteiten in het afasiecentrum vooral gericht op training en verbetering van de communicatieve vaardigheden en op het onderhouden van die vaardigheden. Die specifieke, op afasie gerichte begeleiding, blijft vaak langdurig nodig.

Daarnaast is het mogelijk Behandeling Afasie in te zetten.

In 2020 had Afasiecentrum Noord-Limburg 50 deelnemers. Het aantal vrijwilligers bedraagt 37. De hoofdlocatie is in Venlo met een tweede locatie in Venray. 

Het beloningsbeleid

Stichting Afasie Noord-Limburg is een vrijwilligersorganisatie. Er worden in principe geen vergoedingen betaald.

Het team van Afasiecentrum Noord-Limburg

De groepen in het afasiecentrum worden begeleid door enthousiaste, bevlogen en deskundige mensen. Het team ondersteunt de begeleiders. 


Locatie Venlo-Blerick

hazenkamp

'Boulevard Hazenkamp'

Albert Verweystraat 6

5921 AZ Venlo-Blerick

donderdag 10.00-15.45 uur


 

Locatie Venray

kemphaan1

'De Kemphaan'

Kennedyplein 1

5801 VH Venray

dinsdag 10.00-15.30 uur


 

Stichting Afasie Noord-Limburg

Het bestuur van Stichting Afasie Noord-Limburg wordt gevormd door:

  • voorzitter Jacqueline Boumen,
  • bestuurslid Ineke Bax,
  • penningmeester en vice-voorzitter Jan Verschaeren,
  • secretaris Gea Dahmen.
 

Fiscaal nummer: 810328896

IBAN: NL48 INGB 0666069638

KvK Venlo 41064293  

Financiële verantwoording

De inkomsten in 2020 uit begeleiding, donaties derden, en subsidie gemeenten bedragen € 22806,=.
De kosten waren € 27377,= waardoor een verlies van € 4571,= resulteerde.
Het eigen vermogen ultimo 2020 bedroeg € 51745,= waarop het verlies nog in mindering gebracht moet worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester:
Dhr. Jan Verschaeren
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacyverklaring