Oefenen met taal 

Woordvinding, zinnen maken, begrijpen

Door de afasie kunnen één of meerdere onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, dat kan bij elke persoon anders zijn.
Sommige mensen kunnen de taal wel goed begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of het formuleren van zinnen.

Het kan voorkomen dat men het één zegt, maar iets anders bedoelt. In het meest ernstige geval kan iemand helemaal niet meer zeggen wat hij of zij bedoelt. Er kan dus een probleem zijn met zowel het begrijpen als met het produceren/uiten van de taal.


Bij het afasiecentrum zijn er verschillende taalgroepen, elk met een ander accent.
In sommige groepen staat de woordvinding centraal: de juiste woorden vinden voor wat je wilt uitdrukken. Om zinnen te maken moeten combinaties van woorden gevonden worden.

Behalve het vinden van de juiste woorden, is ook het goed begrijpen van wat anderen zeggen van belang. Wat betekenen woorden, wat betekenen woorden in een bepaalde samenhang, wat bedoelt de ander?

In de groepen wordt gewerkt aan:
• het bedenken en zeggen van woorden en zinnen
• het begrijpen van woorden en zinnen

• het lezen van een tekst of boek
• het schrijven van woorden en zinnen