Meedoen 

Computerondersteuning

De computer wordt gebruikt bij het oefenen met taal met behulp van beelden. Het Afasiecentrum biedt computerondersteuning in de computergroep. Er wordt gewerkt met oefenprogramma's als Kompro, Digitaal en TOP!
Ook wordt het gebruik van e-mail en internet getraind. Het oefenprogramma voor e-mailen en internetten is ontwikkeld door vrijwilligers, onder wie een ervaringsdeskundige.

Tablets en mobiele telefoons

Tablets kunnen voor mensen met afasie een hulpmiddel zijn in de communicatie. In de iPad-groep (tablet-groep) kan kennis gemaakt worden met de tablet, en kan de bediening geoefend worden. Daarnaast worden in de groep bepaalde afasie-apps (programma's) bekeken, en als ze bruikbaar zijn in de communicatie wordt ermee gewerkt.

Hulpmiddelen

Het Afasiecentrum Noord-Limburg maakt het mogelijk alle hulpmiddelen te bekijken. Deze kunnen na overleg met de afasietherapeut uitgeprobeerd worden. Sommige hulpmiddelen worden, na verwijzing van een arts, door de ziektekostenverzekering vergoed.

Rekenen

Soms is er een rekengroep, afhankelijk van de vraag van deelnemers. Rekenen met tijd, met geld (hoeveel moet ik terugkrijgen als ik contant betaal), met hoeveelheden (recepten) kortom: praktisch rekenen.

Engels

Engels is in de huidige maatschappij voor veel mensen een must.
Veel mensen spraken, voordat ze afasie kregen, goed Engels. Wie het belangrijk vindt die taal weer zo goed mogelijk te lezen en te spreken kan daarmee oefenen in de groep Engels.